INDKALDELSE

GENERALFORSAMLING

STOKKEMARKE PETANQUE

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Stokkemarke Petanque i foreningshuset.

 

SØNDAG, DEN 24.02.19 KL. 10.00

 

Dagsorden vil være iht. vedtægterne

 

1. Valg af dirigent

                      2. Formandens beretning

                      3. Fremlæggelse af regnskabet (godkendelse af regnskab og budget)

                      4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

                      5. Valg af bestyrelse + suppleant

                          Kasserer – Kurt Jørgensen

                          Medl. – Kim Andersen

                          suppleant – Yvonne Anthonsen

                          suppleant – Kirsten Buxbom

                      6. Valg af revisor

                          Jette Fynbo

                      7. EVT.

                                   

 

Alle forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 17.02.19

 

HUSK INDBETALING AF KONTINGENT

(SE VEDLAGTE INFORMATION).

 

PVA.

 

 

Stokkemarke Petanque

Hans Fynbo Hansen